МАНИФЕСТАЦИЈЕ САКУД РС

AMATEO

 • Дана 07. и 08. јуна 2019. године у име Савеза аматерских културно умјетничких друштава
  Републике Српске а и као члан Извршног одбора САКУД РС, на основу Одлуке ИО
  САКУД РС, учествовао сам на Годишњој конференцији европске мреже за културно
  умјетнички аматеризам АМАТЕО, која је одржана у Скупштини Војводине у Новом Саду.

  Овогодишња конференција АМАТЕО одржан је на тему ,,Мостови стваралаштва
  Аматеризам и млади у интеркултуралном друштву,,.

ИЗВЈЕШТАЈ