1 MUZIKA

САКУД РС

МУЗИКА

МУЗЧКИ ДИЈАЛЕКТИ СРПСКЕ

  • Свако одступање од општег музичког говора, а које је као такво у извјесним географским областима  (ареалима) изражено утврђеним облицима може се назвати дијалектом, а дијалект се може појмовно изједначити са варијантом музичког говора, јер у дијалект као и варирање представља одступања у задатом оквиру
  • Циљ картирања је визуелно сагледавање елемената сеоске вокалне традиције Републике Српске у контекстугеографског распростирања, старобосанских музичких дијалеката
  • Прдмет картирања су врсте пјевања које су јединствене за поједине регионе по облицима фолклорне полифоније или одређеној музичкој, поетској и контекстуалној специфичности, а које су самим тим и показатељи којима се разликују главни музички дијалекти традиционалног пјевања у Републици Српској.