Статус  придруженог члана САКУД РС  може се додјелити  сваком  стручњаку /умјетнику у култури у складу са Статутом Савеза, а који поднесе писмени захтјев за придружено чланство у Савезу, уз услов да су наобразба и компентенције коју поседује   потребне Савезу.

Придружени члан има савјетодавну улогу , а своју стручност и компетенције користи на основу одлука управних и стручних органа Савеза, кроз самостални или раду у комисијама Савеза.

Својство придруженог члана стиче се потписивањем Споразума о придруженом члану , а којим се уређују међусобни односи,  права и обавезе  придруженог члана и Савеза.

Придружени члан не плаћа чланарину!

 

КАКО  ПОСТАТИ ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН ?

  • Поднијети писани захтјев на обрасцу Савеза (преузми овдје)
  • Доставити копију Извода из Регистра умјетника/стручњака, издат од стране МПиК РС
  • Копију личне карте
Придружени чланови
Рб. Име и презиме град звање/занимање умјетника /стручњака Уговор бр. Регистар МПиК број
01. Проф.др ДРАГИЦА ПАНИЋ КАШАНСКИ Брчко Етномузиколог 01.4/19
02. Др ИРЕНА МЕДАР-ТАЊГА Б.Лука Антрополог, етнолог
03. Мр САЊА ПУПАЦ Б.Лука Етномузиколог, етнокореолог, кинетограф 04-12/19
04. СОФИЈА ВУЧИЋЕВИЋ Требиње Дипл. теоретичар умјетности-етномузиколог 06.12/19
05. ГОРДАНА МАЈСТОРОВИЋ Б.Лука Мастер етномузикологије 09.5/19
06. ДАМИР ЈОВАНИЋ   Проф. хармонике   12.12/19
07. МИРКО БОРЈАНОВИЋ Градишка Дипл.струковни васпитач за традиционалне игре-специјалист  08.12/19 
08. МИРЈАНА СМИЉАНИЋ Градишка Дипл.васпит.за традиционалне игре 02.4/19
09. ГОРАН ПУПАЦ Б.Лука Кореограф народних игара/плесова 05.12/19 42
10. СТАНА НАГРАДИЋ Дервента Кореограф-умјетн.руководилац ансамбла 13.8/19
11. ЖЕЉКО ШОРМАЗ Приједор Кореограф   011.12/19
12. ЈОВО ЈЕРКОВИЋ Градишка Наставник музичке културе 03.4/19
13. НЕБОЈША АЛЕКСИЋ Приједор  Дипл.проф.информатике и рачунарства, инструменталист  07.12/19