СТРУЧНИ ОРГАНИ САКУД РС

СТРУЧНИ САВЈЕТ чланови

  • проф. др Драгица Панић – Кашански, етномузиколог – стручни сарадник етномузиколог
  • проф. др Ирена Медар-Тањга, етнолог – стручни сарадник етнолог
  • мр Сања Пупац, етномзиколог-кореолог – стручни сарадник кореолог

СТРУЧНИ ОДБОРИ

  • Стручни одбор за игру

  • Стручни одбор за музику

  • Стручни одбор за народну ношњу