Home ЦКУД „ЛЕПА РАДИЋ“, ГРАДИШКА
ЦКУД „ЛЕПА РАДИЋ“, ГРАДИШКА

Centralno kulturno-umjetničko društvo „Lepa Radić“ iz Gradiške predstavlјa udruženje građana koji su okuplјeni oko zajedničkog cilјa da njeguju i održavaju kulturnu baštinu i tradicionalne oblike narodne kulture. Skraćeni naziv Društva je: CKUD „Lepa Radić“ Gradiška.

Давор Симишић

+387 066 015 282

О нама

           

Centralno kulturno-umjetničko društvo „Lepa Radić“ iz Gradiške predstavlјa udruženje građana koji su okuplјeni oko zajedničkog cilјa da njeguju i održavaju kulturnu baštinu i tradicionalne oblike narodne kulture. Skraćeni naziv Društva je: CKUD „Lepa Radić“ Gradiška. Društvo radi na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, Statuta Društva i drugih akata.

            KUD „Lepa Radić“ osniva se 1954. godine kao KUD „Braća Ribar“ i predstavlјa najstarije aktivno društvo u Gradišci. Kasnije se reorganizuje i mijenja ime u KUD „Lepa Radić“ po imenu nerodne heroine rodom sa ovih prostora (Gašnica). Posebno značajna godina za napredak društva je 1973. godina. Uspješno djelovanje teče sve do 1992. godine kada iz objektivnih okolnosti aktivnosti KUD-a samnjuju i gase. Kasnije se, u nekoliko navrata, pokušava obnoviti rad što se konačno 2013. godine i čini.

            U KUD-u su bile organizovane razne sekcije kojima su rukovodili stručni lјudi. Pri Društvu je formiran jedan od najbolјih horova u okruženju koji je na mnogim festivalima odnosio prve nagrade. Krajem 1980. godine KUD formira i svoje pozorište koje je izuzetan uspjeh postiglo sa predstavom „Hasanaginica“. KUD tokom svog rada ima izuzetno dobre orkestre koji na najbolјi način doprinose kvalitetnom radu. Tamburaški orkestar je 1984. godine učestvovao na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Folklorni ansambl tokom cijelog vremena okuplјa mnogobrojne talentovane igrače što uz rad kvalitetnih koreografa donosi značajne rezultate. Učestvuje na najznačajnijim smotrama tadašnje Jugoslavije, ali putuju i van granica. Učestvuje u mnogobrojnim manifestacija i TV emisijama od kojih je najznačajnije ono 1977. godine u Novoj Topoli na snimanju tada veoma poznate emisije „Znanje imanje“. Društvo se u svoj najvećem usponu, osamdesetih godina, svrstava među bolјa društava u Bosanskoj Krajini. Dobitnik je i plakete povodom Dana Grada – 24. aprila.

            Danas Društvo kroz tri sekcije (folklorne, muzička i pjevačka) broji 375 članova razvrstanih u 19 grupa. Sa članovima rade stručni rukovodioci. U osnovi, pokušava se aktivno raditi na proširivanju kapaciteta i stvaranju mogućnosti za bavlјenje svim oblicima kulturno-umjetničke djelatnosti kako se Društvo ne bi svelo samo na folklorni ansambl. Društvo ima značajnu saradnju sa JPU „Lepa Radić“ iz Gradiške, Aktivom žena Kočićevo, institucijama kulture, vaspitno-obrazovnim ustanovama i drugim kulturno-umjetničkim društvima. CKUD je od obnove rada stalna članica Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava RS.

            Najviši organ odlučivanja u Društvo je Skupština izabrana od strane svih članova, a koja bira Nadzorni odbor, Upravni odbor i predsjednika Društva.