foto

САКУД РС

НАРОДНА ИГРА

Иван Иванчан врши подјелу бивше Југославије на одређене етнокореолошке зоне и објављује их у својој књизи Folklor i scena. Подијелио их је на: алпску, панонску, јадранску, динарску, моравску и вардарску зону.

Да би стручно истраживање и проучавање традиционалних игара било могуће наставити и проширивати, било је неопходно претходно систематизовати до тада прикупљену етнокореолошку грађу, груписати је по заједничким одликама и на основу тога подијелити одређени простор на етнокореолошке зоне.

САКУД РС

ЗЛАТНО КОЛЦЕ

Zlatno kolce