Предавач: умјетнички руководилац АНИП „В.Маслеша“ – госп. ГОРАН ПУПАЦ.

Модератор семинара: Анђела Дрљача – студент електротехнике, а електрографска обрада семинара докумената, плаката, увјерења и захвалница, као и израда видео клипова повјерена је стручном лицу Савеза дип.инг.Синиши Михајловићу.

Семинар се одвијао од 19.-21. фебруара 2021.г. тј. у дане петак-1 термин, субота-2 термина и недеља-1 термин.

Семинару је присуствовало 47 руководилаца из 16 друштава РС тј. полазника семинара, а Савез је свим учесницима који су на семинару одслушали најмање 75% презентоване грађе, уручио Увјерење о одслушаном семинару (43).

ИЗВЈЕШТАЈ…pdf