САКУД РС

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТИ САКУД РС

 У Бањој Луци је 29.03.2007.године у малој вјећници „Банског двора“ одржана Оснивачка скупштина и донесен Акт о оснивању Савеза аматерскпих културно-умјетничких друштава Републике Српске  (скраћено- САКУД РС).

Оснивачи САКУД РС била су  култрно-умјетничка друштва из Републике Српске.

Основни циљеви и дјелатност Савеза прецизно су наведени у Акту о оснивању и Статуту САКУД РС, а овдје ћемо издвојити само неке:

  • Да кроз културно-умјетнички аматеризам, као непресушном извору клтуре и умјетности пружи дјеци и омладини могућност за откривање и развој стваралачких способности
  • Да покреће, подржава, стимулише и промовише иницијативе и обезбеђује услове за развој културног и умјетничког стваралаштва аматера и аматерских културно-умјетничких друштава
  • Да усмјерава процесе развоја умјетности у аматерском стваралаштву
  • Да САКУД РС у значајној мјери дјелује и доприноси реализацији UNESCO Конвенције о очувању нематеријалног културног насљеђа (2003)
  • Да САКУД РС и њене чланице у великој мјери, својим сопственим бројним манифестацијама, осигуравају развој и масовно учешће публике у култури, задовољавајући у великој мјери културне потребе грађана и руралног становништва Републике Српске
  • Да врши укупну анимацију дјеце и одраслих преко аматерских удружења и њиховог учешћа на културним манифестацијама која прганизује САКУД РС.

                  И ако се ради о аматеризму, у овим удружењима раде професионалци – стручњаци из области традиционалне игаре и музике: етно-кореолози, етно-музиколози, етнолози, музичари и др.

                  Процјене су Савеза, да у Републици Српској дјелује близу 200 удружења културно-умјетничког аматеризма са преко 40.000 чланова. Ово културно-умјетнички аматеризам, послије спорта, сврастава у најмасовнију организовану друштвену дјелатност. Савез тренутно окупља удружења која имају најзначајнији утицај у овој области.

              Путем координације са чланицама, Савез покреће и подржава иницијативе за обезбјеђивање бољих услова за развој културног и умјетничког стваралаштва, те пружа могућности за откривање и развој  стваралачких способности појединца. Поред наведеног, Савез кроз организацију републичких манифестација промовише народну традицију код омладине и грађанства, подиже ниво квалитета извођачке дјелтности и презентације народне културе. Организовањем својих манифестација по цјелој Републици Српској, на најдиректнији начин се реализује један од стратешких циљева културе – децентрализација културе, али и едукују и упознају посјетиоци о нашој традицији, истовремено стварајући и подижући ниво укуса код грађана и посјетиоца.

 

У оквиру Савеза, дјелје стручни Савјет, стручни одбори и Секција кореографа, умјетничких руководилаца и учитеља народне игре, као и повремене комисије за одређена питања, кроз које самостални стручњаци и умјетници у култури из више области помажу у едукацији водитеља  на њиховом правилном  раду са ансамблима, а нарочито  на искорјењавању негативних појава као што су кич и дилетантизам.

Организацијом и  суорганизацијом семинара, округлих столова, истраживањем терена, сарадњом  са академијама, институцијама, установама и другим удружењима, Савез на најдиректнији начин утиче на развој и унапређење културно-умјетничког аматеризма као битног сегмента и снаге и душе  наше културе.

 

                   Бројне активности последњих година намећу Савез као идеалну полугу за плански  развој  ове веома битне и широке области, неизбежне за очување сопственог идентитета, јер бројне чланице Савеза на међународним култрним сценама освајају значајне награде и признања, a и сам Савез тежи сарадњи са свјетским организацијама за организовање фестивала као што су CIOFF, FIDAF, IOV и друге.

                   Савез сарађује са сличним савезима из регије, а од 2019. године је и члан међународне мреже аматера АМАТЕО, која окупља аматере и организације заједничке манифестације и повезује аматерске организације из више од 20 европских земаља

Политика Савеза је у потпуности у складу са законима РС и БиХ,  најзначајнијим актима Републике Српске и ресорних министарстава Владе РС, које уређују област културе и туризма. У том смислу, Савез интензивно ради на стварању предуслова за партнерски однос са ресорним министарствима  и сваким даном постаје незаобилазни фактор у креирању оквира за развој културно-умјетничког аматеризма.

Доказ томе су стечени статуси током 2020. и 2021.године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА САКУД РС