ИЗВЈЕШТАЈ СА 7 СЕМИНАРА
САКУД РС  (ОНЛАЈН)
ОДРЖАНОГ 23-25.4.2021.године
„РАД СА МАЛИМ ВОКАЛНИМ
АНСАМБЛИНА -ТРАДИЦИОНАЛНА
МУЗИКА“

 

Предавач: проф.др ДРАГИЦА ПАНИЋ-КАШАНСКИ
(Академија умјетности Универзитета у Б.Л)

Модератор семинара: Анђела Дрљача студент електротехнике, а електрографска обрада семинара докумената, плаката, увјерења и захвалница повјерена је стручном лицу Савеза дипл.инг.Синиши Михајловићу, Семинар се одвијао од 23.-25. априла 2021.године тј.
у дане петак-1 термин, субота 2 термина и недеља-1 термин.
Семинар је имао 43 пријаве, присуствовало је 39 руководилаца из 15 друштава РС тј. полазника семинара, а Савез је свим учесницима који су на семинару одслушали најмање 75% ВИШЕ…