MANIFESTACIJE SAKUD RS

AMATEO

 • Dana 07. i 08. juna 2019. godine u ime Saveza amaterskih kulturno umjetničkih društava
  Republike Srpske a i kao član Izvršnog odbora SAKUD RS, na osnovu Odluke IO
  SAKUD RS, učestvovao sam na Godišnjoj konferenciji evropske mreže za kulturno
  umjetnički amaterizam AMATEO, koja je održana u Skupštini Vojvodine u Novom Sadu.

  Ovogodišnja konferencija AMATEO održan je na temu ,,Mostovi stvaralaštva
  Amaterizam i mladi u interkulturalnom društvu,,.

IZVJEŠTAJ