DOBRO DOŠLI,

na zvaničnu veb stranicu Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske.

 

Savez AKUD RS je krovna organizacija kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, udruženje  sa stečenim stausima :

  • Reprezentativno udruženje u oblasti umjetničke interpretacije kulturnog nasljeđa (ovdje)
  • Udruženje od Javnog interesa za Republiku SRPSKU (ovdje)

DJELATNOSTI

01

IGRA

Narodne igre, kao deo narodne kulture i narodnih umotvorina od velikog su značaja za uporedno proučavanje narodnog duha.

Doći do istine o njihovom postanku, poreklu i prenošenju, o raznim uticajima pod kojima su se stvarale i razvijale, bio bi glavni cilj naučnog proučavanja. VIŠE…

MUZIKA

Svako odstupanje od opšteg muzičkog govora, a koje je kao takvo u izvjesnim geografskim oblastima (arealima) izraženo utvrđenim oblicima može se nazvati dijalektom, a dijalekt se može pojmovno izjednačiti sa varijantom muzičkog govora, jer u dijalekt kao i variranje predstavlja odstupanja u zadatom okviru. VIŠE…

02

03

NARODNE RUKOTVORINE

Narodne nošnje formirale su se kroz dugi niz godina i nose u sebi elemente ili samo tragove mnogih kulturnih uticaja, koji su prodirali na našu teritoriju tokom vremena ili su bili uslovljeni različitim istorijskim i društvenim zbivanjima. Tako u nošnjama nailazimo na tragove stare balkanske, slovenske, mediteranske i orijentalne kulture, sve do uticaja sa Zapada počev od 19.vijeka do danas. VIŠE…