STRUČNI ORGANI SAKUD RS

STRUČNI SAVJET članovi

  • prof. dr Dragica Panić – Kašanski, etnomuzikolog – stručni saradnik etnomuzikolog
  • prof. dr Irena Medar-Tanjga, etnolog – stručni saradnik etnolog
  • mr Sanja Pupac, etnomzikolog-koreolog – stručni saradnik koreolog

STRUČNI ODBORI

  • Stručni odbor za igru

  • Stručni odbor za muziku

  • Stručni odbor za narodnu nošnju