Zmijanje_embroidery_in_BL_store_2

SAKUD RS

Zmijanjski vez

Zmijanjski vez je specifična tehnika veza koju su praktikovale žene na Zmijanju, visoravni na Manjači pored Banjaluke.

Od sredine 19. vijeka do danas zadržao je svoju ornamentalnu formu, specifične je izrade, tamnoplave boje i u njegovoj izradi uvijek se koriste određene tehnike.
Osnovne karakteristike zmijanjskog veza su tamnoplava ili crna boja i tehnika pokrstice, na bijelom platnu.
Ta mrko plava boja označava beskonačnost, a vez je baziran na motivima krsta po kome naziv nosi i sama tehnika izrade – pokrstica.
Iglom se prave krstići, koji se spajaju u razne geometrijske oblike. Motivi su još kolo i cvjetovi. Svaki motiv ima svoje značenje – sreću, dobro zdravlje, zdravo potomstvo.
Djevojke sa Zmijanja ukrašavale su svoje nošnje što bogatijim vezom, kako bi pokazale da su spremne za udaju, ali su se tradicionalno ukrašavali i ručnici, posteljina, marame…
Svoju popularnost stekao je naročito nakon što se od 2014. godine našao na listi nematerijalnih dobara UNESCO-a.
Nominaciju Zmijanjskog veza je pripremio odjel za nematerijalno kulturno nasljeđe Muzeja Republike Srpske