SAKUD RS

Adresa:

Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava RS (SAKUD RS)

Adresa:  Ul. Svetog Save br.16

78101 BANJA LUKA
+387 (0) 66 707 112

sakudrs@gmail.com

__________________________

KONTAKTI:

Stručna služba:

Davor Simišić,  – stručni saradnik za odnose sa javnošću

davorsimisic@yahoo.com 

+387 (0)65 970 800

__________________________

Generalni sekretar:

Nemanja Knežević,

Tel. +387 (0)65 860 383
sakudrs.sekretar@gmail.com

__________________________

Predsjednik:

Hadži Momčilo Vesović,

sakudrs.vesovic@gmail.com 

+387 (0)65 518 576

__________________________

Stručni Savjet Saveza

 

Prof. dr Dragica Panić – Kašanski, etnomuzikolog – stručni saradnik  etnomuzikolog

dragicapanic.kasanski@gmail.com ,

Prof. dr Irena Medar-Tanjga, etnolog – stručni saradnik etnolog

irena.medar-tanjga@pmf.unibl.org ,

Mr Sanja Pupac, etnomzikolog-koreolog – stručni saradnik koreolog

pupacsanja@gmail.com 

KONTAKT

KONTAKTIRAJTE NAS