MANIFESTACIJE U SRPSKOJ

  • Brojne su kulturne manifestacije, festivali i smotre koje organizuju brojna kulturno umjetnička društva Republike Srpske, a posebno članice Saveza tokom godine. Mnoge od tih manifestacija poprimaju i međunarodni karakter, a neki od festivala su certifikovani i od strane CIOFF-a. Od 2022.godine manifestacije SAKUD RS „Zlatno kolo“ i „Zlatno kolce“ biće otvorene za ansamble iz dijaspore Srpske, čime će manifestacije steći i međunarodni karakter.
    U okviru ovog poglavlja predstavićemo detaljnije najave i izvještaje manifestacija međunarodnog karaktera koje organizuju članice Saveza, a kontakte svih međunarodnih folklornih manifestacija koje se tokom tekuće godine održavaju u Republici Srpskoj možete pogledati u Kalendaru međunarodnih folklornih festivala u RS (ovdje).