UČLANITE SE

UPUTE ZA UČLANJENJE U SAKUD RS

Prije upisa obavezni ste se upoznati sa Statutom SAKUD RS, a preporučuje se da se upoznate i sa radom Saveza, što možete učiniti direktno u razgovoru sa aktivistima Saveza na navedene kontakt brojeve, putem facebook SAKUD RS – zvanične stranice Saveza ili u komunikaciji sa nekom od već postojećih članica.

Po utvrđenju elementarnih uslova za učlanjenje, potrebno je radi učlanjenja dostaviti email: sakudrs@gmail.com sledeće:

 1. Odluku organa Udruženja da se:
  – dobrovoljno učlanjujete u SAKUD RS i prihvatate Statut SAKUD RS
  – da imenujete jedno lice (ime i prezime) koje će vaše Udruženje, kao delegat, predstavljati u Skupštini SAKUD RS
 2. Rješenje o upisu u sudski registar udruženja građana (kopija)
 3. Logo udruženja (format jpg ili pdf)
 4. Kratak istorijat udruženja na memorandumu udrženja ispisano ( ćirilicom, lainicom i na engleskom))
 5. Jedna do 5 fotografija (min. rezolucije 300 dpi)
 6. Kopija uplatnice godišnje članarine SAKUD RS – na ŽR 571-010-00000736-87
 7. Evidencijski list SAKUD RS – potpuno popunjen, ovjeren i dostavljen elektronski

Upute za žiralnu uplatu godišnje članarine:

 • godišnje iznos članarine iznosi 120 KM – odluka o visini članarine
 • ŽR-571-010-0000736-87 (Komercijalna banka A.D. B.Luka)
 • svrha: članarina za 2021
 • Kome: SAKUD RS, Aleja Sv.Save 16, 78000 Banja Luka